fot_bg01

מדוע לבחור בנו?

מדוע לבחור בנו?

1. על מנת להבטיח את איכות המוצר ויעילות הייצור, הקמנו מערכת ניהול איכות למטרה זו.התהליך הספציפי הוא כדלקמן: (נספח 1 תרשים זרימה של ניהול איכות);

6b5c49db1

2. כספק שירות, יש לנו גם נהלי עיבוד רלוונטיים בשירות לאחר המכירה כדי להבטיח את המהירות והיעילות של טיפול במצבי חירום: (נספח 2 דף זרימה של שירות לאחר המכירה).

60dbbfe52

3. יש לנו הטבות משפטיות תקפות ואישורים רלוונטיים מלאים המסופקים על ידי סוכנויות הסמכה ממשלתיות וצד שלישי.על מנת להבטיח את פורמליות וחוקיותו של החוזה אנו חותמים.