fot_bg01

מחקר מדעי

מחקר מדעי

טווח לייזר, מכ"ם לייזר, ראייה אטמוספרית.
באופן כללי, רוב חיישני טווחי הלייזר הקיימים במערכות למניעת התנגשות ברכב משתמשים בקרן לייזר כדי לזהות את המרחק בין הרכב לפני או מאחורי רכב המטרה באופן ללא מגע.כאשר המרחק בין מכוניות קטן ממרחק הבטיחות שנקבע מראש, המערכת למניעת התנגשות המכונית לבלם החירום של המכונית, או לנהג הוציאה אזעקה, או מהירות יעד מקיפה של המכונית, מרחק מכונית, מרחק בלימת רכב, זמן תגובה, כגון כמו שיפוט מיידי ותגובה לנהיגה במכונית, יכולים להפחית הרבה תאונות דרכים.בכביש המהיר, היתרונות שלו ברורים יותר.

2023.1.30(1)822
2023.1.30(1)823
2023.1.30(1)821
2023.1.30(1)820